a4
Ima toki wa katamuki,
Kajitsu mo mata jukusei no toki wo shiru.
Aa, shikashi konya no yohô wa tsugino taifû wo tsugeru.
Dôsôkai-meibo ni miru ikunin ka no bulanku.