a8
Shishite nare! no gotoki ichinichi no meguri
soshite shiki no meguri.
Menpeki kunen no shôjin mo
hazue ni kieru itteki no tsuyu.