h8
persephone! alman topraginda istanbul leylagi
gün degil penceremde söken beyaz istanbul
hayal saatlerin rengi soluncaya kadar
bir avuntudur o durmadan yinelenen