e8
Ve vetvích se budí ptáci,
svetlá zelen svítí z niv.
Noc odchází, den se vrací,
i kdyz jiný ted nez drív.