a7
Hitokage no taeta higashi Berulin no yûenchi
katamuita kaiten-mokuba.
Me wa sora no itten wo mitsume
gyakuten no unmei wo satoru.