a6
Hi wa chûten ni soshite
gekai ni wa yasuminaku tsuzuku semishigure.
Takitsubo de tomoni hiraku
bentô.